Hỗ trợ trực tuyến

Phùng Đức Trung

Phùng Đức Trung

Phùng Đức Trung

Phùng Đức Trung

Sản Phẩm Tiêu Biểu

Dulux Garden View 1

3,000,000 VNĐ

Veston Tay Dài

3,000,000 VNĐ

Dulux Garden View 3

Vui lòng gọi

Dulux Garden View 4

Vui lòng gọi

Veston Ngắn Tay

Vui lòng gọi

Veston Vip

Vui lòng gọi

Veston Hosting

Vui lòng gọi

Veston Hosting

Vui lòng gọi

Veston Hosting

Vui lòng gọi

Veston Hosting

Vui lòng gọi

Veston Hosting

Vui lòng gọi

PHẠM MINH TAILOR

132 Pasteur, District 1, HCMC

Phone: 08.62910511

Email: phamminhtailor@yahoo.com.vn